Vejledninger og dokumenter

Vejledning for kasserere til LMBU's online medlemssystem:

Formandsguide

Letlæst guide til LMU-formænd, som kan hjælpe til at komme godt i gang og til at komme mange problemer i forkøbet.

Kassererguide

Kasserervejledning

Kasserervejledningen giver grundig vejledning og svar på en række spørgsmål om medlemskab, regnskab, medlemslister, deadlines o.l. Kasserervejledningen bør læses af både kasserere og lokale formænd.

Regnskaber

Børneattester

Medlemsliste skabelon

Medlemslisten skal udfyldes med alle medlemmer og indsendes hvert år senest d. 15. november

Om at søge tilskud hos kommunen

Det er folkeoplysningsloven, der udstikker rammerne for tilskuddet til LMBU, både lokalt og på landsplan. Derfor er det relevant for en LMBU-forening at kende en smule til folkeoplysningsloven.

Forebyggelse og håndtering af seksuelle krænkelser

Der forekommer et betydeligt antal sager om seksuelle overgreb i Danmark – ligesom det er en smertelig kendsgerning, at der også i LM og i andre kristne organisationer har været sager om seksuelle overgreb. Det nødvendiggør en stillingtagen til en række spørgsmål - relevant for alle dele af LM's arbejde.

GDPR lokalt – vejledninger og skabeloner

Alle klubber og foreninger i LMBU skal have politikker og dokumenter, der opfylder kravene til behandling og opbevaring af personoplysninger.
I samarbejde med LM har LMBU udarbejdet grundige vejledninger og skabeloner, som sikrer at kravene bliver opfyldt.

Foreninger i LMU skal udarbejde sine egne GDPR-dokumenter.
Klubber i Kids og Between er dækket ind af de dokumenter, som LM-kredsen udarbejder.
Nogle steder er Kids- eller Between-klubben oprettet som en forening, og derfor skal disse lokalforeninger udarbejde egne GDPR-dokumenter.

Vejledningerne og skabelonerne ligger på LMs hjemmeside: https://dlm.dk/om-os/download/skabeloner