Q&A

Hvad er kasserervejledningen?

Kasserervejledningen giver svar på en række spørgsmål om medlemskab, regnskab, medlemslister, deadlines o.l.

Læs mere

Kasserervejledningen bør læses af både kasserere og lokale formænd.

Download kasserervejledningen her

Hvorfor blive medlem af LMU?

Det er ikke noget krav, at man er medlem for at komme i LMU. Alle er velkomne uanset medlemskab.

Læs mere

Der er dog flere gode grunde til at være medlem af LMU:
Man signalerer dermed et tilhørsforhold til LMU. Det er ikke uvæsentligt i en rodløs tid.
Man får medindflydelse på det, der sker i LMU.

Flyt mellem to kredse, hvor skal medlemmet tælles med?

Det er den kreds, hvor medlemmet først betalte sit kontingent, der skal tælle medlemmet med i medlemsopgørelsen ved årets slutning. 

Læs mere

Medlemskabet gælder dog også i den nye kreds, så medlemmet har fx stemmeret ved kredsmøde/generalforsamling i den nye kreds.

Kan jeg trække gaver til LMU fra i skat?

Ja, hvis dine gaver bliver givet direkte til LMU’s landskasse, og vi har dit cpr-nummer, så indberetter LMU gaven til Skat, og den bliver automatisk trukket fra. 

Læs mere

Hvis du giver pengene til den lokale LMU-kasserer, bliver gaven IKKE indberettet til Skat. Lokalt henvises til muligheden for at give pengene til den lokale LM-kasse, hvis du ønsker fradrag. 

Hvordan får jeg flere medlemskort?

Hvis I er løbet tør for medlemskort i jeres ungdomsforening/teenklub, skal I kontakte Mogens Højgaard Jensen

Læs mere

4820 7664 / mhj(at)dlm.dk. Så sender han flere

Kan man have medlemmer, der er over 30 år?

Ja

Læs mere

Der er ikke noget i vejen for at registrere dem på jeres medlemsliste, men de indgår ikke som tilskudsberettigede medlemmer på den medlemsliste, Ungdomskontorets bruger i sin tipstilskudsansøgning.

Vores ungdomsforening har samlet penge ind til LMU’s missionsprojekt, hvor skal pengene sendes til?

Pengene skal sættes ind på LMU’s Konto:

Læs mere

REG. NR.: 2230

KONTO NR.: 4385 237 451

Hvad er LMU’s/ungdomskontorets adresse?

Luthersk Missions Unge

Læs mere

Industrivænget 40

3400 Hillerød

Betales der kontingent til LMU på afdelings- og landsplan?

Det enkelte medlem betaler kun direkte til den lokale LMU-kasse, men derfra kanaliseres en del af kontingentet videre til lands- og evt. afdelingskassen.

Det sker på flg. måde:

Læs mere

Ungdomskontoret opkræver i foråret kontingent til landskassen ved at sende en regning til de lokale ungdomskredse. Regningen udstedes på baggrund af medlemsopgørelserne for det foregående år.

I de afdelinger hvor man har vedtaget at de lokale ungdomskredse skal betale kontingent til afdelingskassen, sender Afdelingskassereren en regning til hver enkelt ungdomskreds.

Kontingentet til landskassen fastsættes af landsgeneralforsamlingen (oktober 2011 var det 35 kr. pr. medlem). Evt. kontingent til afdelingskassen fastsættes i følge afdelingens vedtægter.

Når der skal fastsættes kontingent for det enkelte medlem i den lokale LMU-kreds, skal det altså tages med i betragtning, at nogle af pengene skal videresendes til landskassen og evt. til afdelingskassen.

Hvorfor skal vi lave børneattester? Og hvordan gør vi det?

Hvorfor:

Det er et lovkrav, at alle foreninger, der får offentlig støtte, skal indhente børneattester på ledere, der har med børn under 15 år at gøre. LMU får offentlig støtte både på landsplan og lokalt, og skal derfor indhente børneattester. LMU har medlemmer fra 13 år. Loven er indført for at forhindre voksne, der tidligere er blevet dømt for seksuelle overgreb mod børn, i at blive ledere i foreninger med børn.

Læs mere

Hvem:

Det er den lokale LMU-bestyrelses ansvar, at der bliver indhentet børneattester. Der skal indhentes børneattester på alle bestyrelsesmedlemmer og personer, der jævnligt optræder som ledere. Hellere en børneattest for meget end en for lidt. Ungdomskonsulententerne modtager svaret fra politiet og vil reagere, hvis det viser sig at en LMU-leder tidligere har været dømt for overgreb mod børn. Ungdomskonsulenten opbevarer dokumentation for, at der er søgt børneattester.

Download børneattest

Vejledning til udfyldelse af børneattest

Hvornår er fristen for indsendelse af medlemslister, medlemskort, program og regnskab?

Medlemskort, medlemsliste og program for årets aktiviteter skal indsendes senest 15. november.

Læs mere

Kopi af revideret og godkendt årsregnskab skal indsendes senest 1. marts.

Det hele sendes til:

Luthersk Missions Unge

Industrivænget 40

3400 Hillerød

Ressourcer
Kontakt
  • Landsleder
  • Ivan Jakobsen
  • Foreningens adresse
  • Industrivænget 40,
  • 3400 Hillerød
  • 48207660
  • lmbu@lmbu.dk
Følg os