»I didn't do it«

Hør artiklen her

Af Kristoffer Hummelmose Enevoldsen

Frimenighedspræst i Aroskirken og fra sommeren '22 forstander på Luthersk Missions højskole i Hillerød. Han er 31 år, far til tre og gift med Johanna. Fan af Manchester United, glad for bøger og fascineret af teknologi.

Jeg løj. Jeg bagtalte. Jeg var grisk. Jeg slog ihjel ... Når vi taler om synd, så kommer vi let til at fokusere på de ting, vi gør. Det giver intuitivt mening for os at forstå aktive handlinger, der skader os selv, skader andre eller vanærer Gud som synd. Især hvis det var med vilje.

Men i Bibelen handler synd ikke kun om det, vi gør. Det handler også om de ting, vi ikke gør. Tag fx sjette bud: ”Du må ikke bryde et ægteskab”. Buddet kan selvfølgeligt aktivt brydes ved utugt. Men det kan også brydes gennem forsømmelse: Ved ikke at elske ens hustru og søge hendes bedste.

Den samme dynamik ser vi i Jesu lignelse om ”Den barmhjertige samaritaner” (Lukasevangeliet 10,25-37). Da samaritaneren lå tævet og forladt i vejsiden, hvad gjorde præsten og levitten så galt, da de gik forbi? Intet. Altså de gjorde intet. Og det var netop problemet! Deres ”næste” lå med åbenlyse behov i vejsiden, men de ignorerede ham.

Helt og holdent Guds

Vi reducerer nogle gange Guds vilje med vores liv til nogle overfladiske livsændringer (gå til gudstjeneste, undlade at bande, osv.). Men virkeligheden er, at Gud vil have mere. Bibelens Gud er vores skaber. Og vi, der tror på Jesus, har fået Jesus som Herre. Gud har en total bestemmelsesret over vores liv. Gud har skabt os til at gøre godt, og fordi Jesus lagde sit liv ned for os, så kalder Gud os nu til at lægge vores liv ned for andre. Derfor kan de ting, vi ikke gør, lige så godt være synd, som når vi aktivt overtræder Guds bud.

I hjerte, ord og handlinger

Sådanne undladelser kan komme til udtryk på flere måder:

  1. I hjertet: ”Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke og af hele dit sind, og din næste som dig selv.” (Lukasevangeliet 10,27) Så hvis vi i vores tanker, følelser og længsler ikke elsker Gud helt og fuldt, så har vi reelt set syndet ved ikke at gøre det, vi burde.
  2. I vores ord: ”Intet råddent ord må udgå af jeres mund, kun et godt ord til nødvendig opbyggelse, så det kan blive til velsignelse for dem, der hører det.” (Efeserbrevet 4,29) Undladelsens synder kan også findes i vores tale. Vi har fået at kald til at opbygge, opmuntre, rose. Så hvis vi undlader det, så synder vi.
  3. I vores handlinger: Bibelen er fyldt med kald til at gøre godt imod hinanden. Elske hinanden. Tjene hinanden. Opbygge hinanden … Som præsten og levitten kan vi komme til at undlade at gøre det, vi burde.

Blinde vinkler

Men hvordan opdager og bekender jeg ”forsømmelsessynder”?

  1. Læs i Bibelen. Guds vilje for vores liv (Guds lov) er udtrykt klart på Bibelens sider, så vores liv kan komme under Guds ords lys.
  2. For det andet kan det være en stor hjælp at give et eller flere mennesker en taleret ind i ens liv. Ofte har vi blinde vinkler på os selv. I stedet er vi særdeles gode til at se splinten i de andres øjne, så hvorfor ikke udnytte det?

Undskyld!

Når vi så bekender vores synder i bøn til Gud, så kan det være en god idé også at bekende de synder, vi ikke selv har opdaget. Guds nåde og tilgivelse er ikke afhængig af, at vi kan nævne alle vores synder, men det kan være en god påmindelse for os selv. Og så kan vi passende følge op med en stærk bøn fra David: ”Ransag mig, Gud, og kend mit hjerte, prøv mig, og kend mine tanker, se efter, om jeg følger afgudsvej! Led mig ad evigheds vej!” (Salme 139,23-24)


Kunne du lide denne artikel?