»Hvordan forstå profeterne?«

Af Christian Canu Højgaard

Administrativ leder af Center for Teologi i Praksis på Dansk Bibel-Institut
Præst i Vestsjællands Valgmenighed

Er glad for hockey, Det gamle Testamente og arkæologi.

De profetiske bøger fylder en hel del i Gammel Testamente. Der er ofte brugt et meget poetisk og billedrigt sprog, som kan være svært at afkode. Hvordan gør man det, og hvad skal vi egentlig bruge de gamle profeter til?

Her vil jeg pege på tre ting, som, jeg synes, profeterne kan bruges til.

Samfundskritik

Størstedelen af de profetiske bøger beskæftiger sig med samfundskritik – man kunne næsten kalde dem datidens debattører. De satte med deres ord fingeren på de steder, hvor samfundet var gledet af sporet. Der var særligt to områder, som profeterne gik op i.

For det første gik de op i sociale forhold; en retfærdig behandling af alle uanset status i samfundet. Et godt eksempel finder man hos profeten Amos:

De solgte den uskyldige for penge
og den fattige for et par sandaler.
De knuser de svages hoved i støvet
og trænger de hjælpeløse bort fra vejen. (Amos 2,6–7)

Selvom teksten er mere end 2000 år gammel, kan man godt blive grebet af Amos’ forargelse over den uretfærdighed, de fattige blev udsat for på hans tid. Vi kan bruge profeterne som retningslinjer for, hvordan vi i vores tid skal behandle udsatte grupper i samfundet.

For det andet taler profeterne om forholdet til Gud, og på det punkt adskiller de sig fra vore dages debattører. Ifølge profeterne hang de sociale problemer sammen med, at folket havde forladt Gud. Og profeterne tegner et meget stærkt billede af, hvor dybt synden bor i os mennesker, og hvor meget vi har brug for Guds tilgivelse (fx Jer 2,22).

Profetier om fremtiden

Mange af profeterne taler ikke bare om deres nutid, men om fremtiden. De tegner et håb – ikke bare for deres eget folk, men for hele verden. For eksempel profeterede Esajas:

Nu skaber jeg en ny himmel
og en ny jord;
det, der skete tidligere, skal ikke længere huskes,
og ingen skal tænke på det. (Es 65,17)

De sociale og åndelige problemer, som eksisterede på profeternes tid – og som har eksisteret lige siden – får ikke det sidste ord. Gud har lagt planer for denne verden, og han vil en dag skabe en ny himmel og en ny jord, hvor alt skal blive godt. Der skal ikke længere være fattigdom og uretfærdighed, sygdom og krig, synd og død. For Gud vil genoprette denne verden. Det er grundlæggende dét budskab, som profeterne gennem smukke billeder prøver at beskrive.

Profetier om Jesus

Profeternes vigtigste budskab er dog profetierne om en frelser, en messias. På forskellige måder tegnes et billede af et barn (Es 9), der skulle fødes i Betlehem (Mika 5), være af kongelig afstamning (2 Sam 7,12–13) og frelse sit folk fra sygdom og synd (Es 53). Havde det ikke været for disse profeter, var Gammel Testamente nok blevet glemt i tidens løb. Men disse profetier – og mange andre – har givet næring til håb om frelse og en bedre fremtid. Først og fremmest fordi profetierne gik i opfyldelse, da Jesus blev født i Betlehem. Det var gennem ham, at Gud havde planlagt at frelse og genoprette denne verden.

Nøgle til at forstå

Profeterne er ofte svære at læse. Men hvis du vil læse, så kig efter disse ting: Hvad fortæller profeterne om, hvordan vi skal behandle hinanden – både personligt og i samfundet? Hvad fortæller profeterne om fremtiden, og hvad fortæller de om Jesus? Det har for mig været en nøgle til at forstå profeterne bedre.


Kunne du lide denne artikel?