Hvad skal vi med Det Gamle Testamente?

»Hvordan forstå profeterne?«

De profetiske bøger fylder en hel del i Gammel Testamente. Der er ofte brugt et meget poetisk og billedrigt sprog, som kan være svært at afkode. Hvordan gør man det, og hvad skal vi egentlig bruge de gamle profeter til? Her vil jeg pege på tre ting, som, jeg synes, profeterne kan bruges til.

Læs mere

»Hvordan forstå hævnsalmerne?«

I Salmernes Bog støder man ofte på bønner om hævn. Må vi også bede med på de bønner og sætte tysklæreren, eller den, som vi har det stramt med, ind i bønnen? Og hvad blev der af kærligheden til mine fjender? Har vi overhovedet nogle fjender?

Læs mere

»De blodige historier«

Er Det Gamle Testamentes gudsbillede anstødeligt? Guds handlemåde i verden tager sig ikke altid retfærdig ud set fra vores vinkel. Min fornemmelse er, at kendskabet til Det Gamle Testamente blandt kristne er nedadgående. Måske især blandt unge. Det gør os sårbare for kritik og tvivl – for giver de blodige historier i GT os ikke et anstødeligt gudsbillede?

Læs mere

»Er Jesus med i Det Gamle Testamente?«

Er Det Gamle Testamente så vigtigt? Vi har jo fået Det Nye Testamente nu - og det er jo det, der handler om Jesus, så hvad skal vi bruge Det Gamle til? Jeg har en kæmpe kærlighed til Det Gamle Testamente (herefter GT). Ofte spørger mennesker, om det ikke er dumt? Det er jo Det Nye Testamente (herefter NT), der er det vigtige, påstår de. Jeg mener ikke, de kan stilles op mod hinanden. Både NT og GT er vigtige og lige vigtige. Tilsammen udgør de den kristne Bibel.

Læs mere