Fortabelsen

»Forladt af Gud«

Forfatteren til Narnia-bøgerne C.S. Lewis skriver et sted, at ”helvedes porte er låst indefra”. Hvad mente han med det? Og er det rigtigt? Det C.S. Lewis vil sige med dette citat er bl.a., at helvede ikke så meget er et sted, hvor Gud smider os hen mod vores vilje, men mere er et sted, hvor vi låser os selv inde ved at afvise at tage mod Jesus. Der er to ting, der er vigtige at forstå her

Læs mere

»Forudbestemt til fortabelse«

Spørgsmålet om hvorvidt en person kan være udvalgt til at gå fortabt, hænger sammen med noget helt andet: Nemlig at Bibelen siger at de kristne er ”forud bestemt”: ”Og dem Gud forud har bestemt, har han også kaldet” (Rom 8,30). ”For før verden blev grundlagt, har Gud i ham (=Jesus) udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus…” (Ef 1,4f). Ud fra disse vers kan jeg godt forstå, at nogle vil drage følgende konklusion: Hvis nogen er udvalgt til frelse, så må resten vel være udvalgt til fortabelse!? Det er her kæden hopper af. Helt af.

Læs mere

»Hvordan er fortabelsen?«

”Er fortabelsen ikke outdated, og i stedet et udtryk for en kristendom, der vil tryne moderne mennesker?” Sådan spørger mange. De kan have ret i, at der findes folk, som har brugt ”helvedes-forkyndelse” til at undertrykke andre. Desværre! Men at fortabelsen er blevet irrelevant, er i bedste fald en løgn, og i værste fald med til at udvande evangeliet og dermed hele den kristne tro.

Læs mere