»Bibellæsning: Krav eller hvile?«

Af Frank Kristensen

Ansat af ELM som konsulent med fokus på undervisning, forkyndelse, inspiration, vejledning og sjælesorg.

Fri mig fra... at skulle læse i bibelen

Har du travlt? Er din kalender stort set altid proppet til bristepunktet? Forsøger du at udnytte hvert sekund af tiden til at være sammen med venner, følge med i nyheder, opdateres på sociale medier, passe dit arbejde osv.?

Hvis du har det sådan, så har du måske svært ved at finde tid til at læse i Bibelen. Måske føler du, at bibellæsningen er en ekstra byrde. Jeg kan godt forstå, hvis du har det sådan. For sådan føler jeg det også nogle gange. Men jeg vil rigtig gerne formidle til dig i den her artikel, at vi to i så fald tænker helt forkert om bibellæsning. Læs med og lad mig forklare, hvad jeg mener.

Jesus vil give hvile - ikke sætte krav!

Bibelen er Guds Ord. Det betyder, at Gud selv er til stede i Bibelen. Så når vi læser i Bibelen, kan man faktisk godt sige, at vi er sammen med Gud. Ønsker Gud, at selskabet med ham skal være en byrde for os? Nej! Faktisk det stik modsatte.

Det står helt klart i Matt. 11,28, hvor Jesus siger: ”Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.” Jesus vil faktisk tage byrderne fra os! Og hvad vil han så give os i stedet for? Hvile. Dét er det, Gud først og fremmest vil give os.

Hvis du glemmer dét, så kan du komme til at tænke mange forkerte ting om det at læse i Bibelen.

  • Måske tænker du, at du først skal tænke noget mere på Gud i din hverdag, før du er værdig til Guds selskab. Men Bibelen vil fortælle dig, at du altid er i Guds tanker (Sl. 139).
  • Måske tænker du, at du først skal have styr på konkrete synder. Men Bibelen vil vise dig, at intet kan skille dig fra Guds kærlighed (Rom 8,38-39).
  • Måske tænker du, at du alligevel ikke får noget ud af at læse i Bibelen. Men Gud vil minde dig om, at det, du læser, altid har en virkning (Es. 55,10-11).
  • Måske føler du, at du er nødt til at prioritere andre ting højere. Men Jesus vil sige dig: ”Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift” (Matt. 6,33).
  • Måske oplever du, at du ikke har nogen god relation til Gud. Men Jesus vil fortælle dig, at Gud tænker og ser på dig som sit barn (Luk 11,2).
  • Måske tænker du, at du først skal stoppe med at tvivle. Men Jesus siger, at han aldrig vil vise dig bort (Joh. 6,37b).

Jeg ved ikke, om du oplevede dig genkendt i de mange udsagn. Men jeg håber, at det blev tydeligt for dig, at Gud så inderligt gerne vil vise dig, at du er sat fri fra krav overfor ham! Jesus har købt dig fri ved at dø for dig på et kors. Derfor skal du ikke præstere overfor Gud. Derfor kan du hvile hos ham- ligesom du er. At læse i Bibelen er derfor ikke et krav, men det er en invitation til at være sammen med den almægtige Gud, som kun vil dig det bedste.

Gud vil fællesskab med dig

Kongernes Konge, Herrernes Herre, den eneste almægtige Gud vil altså være sammen med dig. Fordi han elsker dig. Fordi han vil dig. Fordi han ønsker fællesskab med dig. Hvad siger du til den invitation?

Tre praktiske råd til bibellæsning:

  1. Vælg et fast tidspunkt hver dag, hvor du er frisk i hovedet.
  2. Beslut dig for et minimum tid (f.eks. 10 minutter), du vil bruge på at læse.
  3. Forsøg at leve dig ind i det, du læser

-----

Da Jesus er Gud bruges ordene ”Gud” og ”Jesus” lidt forskelligt i artiklen, men de rummer begge to den treenige Gud. For mere information om, hvad den treenige Gud er. 

Læs andre artikler om:

Bibelen Bibellæsning Hvile Trøst Træt

Kunne du lide denne artikel?