Støtte til Julehjælp 2023

Nu er der mulighed for at søge støtte til jeres lokale julehjælpsuddeling. Reglerne er meget enkle: vi imødekommer ansøgninger så længe vi har penge i kassen. Vi afsætter 800 kr. pr. julehjælpspakke. Yderligere regler for at opnå støtte:

• Støtten søges af en kreds, menighed eller LMU. Vi ønsker, at det skal være en fælles aktivitet for hele menigheden. Derfor ser vi gerne at det er børn, unge og voksne der samarbejder om et julehjælpsprojekt.

• Der underskrives en kontrakt mellem LMBU og ansøgerne. Når vi har en underskrevet kontrakt, sender vi det aftalte beløb.

• Når julehjælpen er uddelt, sendes et regnskab over projektet til LMBU.

• Hvem der skal være berettiget til at modtage julehjælp fra jeres menighed, beslutter I selv, men hvis I vil høre, hvordan andre kredse/menigheder administrerer og uddeler julehjælp, er I velkomne til at kontakte mig på tlf.nr. 60629311.

Det er vigtigt at understrege, at man ikke kan søge støtte som enkeltperson. Dette er tænkt som støtte til en menighedsaktivitet. Vi håber, at I vil være med til at hjælpe nogle familier til at holde en god jul. I søger ved at skrive en mail til LMBUs landsleder Ivan på: Ivan@lmbu.dk Her oplyser I om hvor mange julehjælpspakker á 800 kr. I forventer at kunne uddele.