Generelle vejledninger

På denne side finder du generelle vejledninger til dig som formand, bestyrelsesmedlem eller kasserer i forhåbning om, at disse vejledninger kan hjælpe dig i opgaven, du står i. 

Formandsguide

Letlæselig guide til LMU-formænd, som kan hjælpe til at komme godt i gang med arbejdet og til at komme mange udfordringer i forkøbet.

Kassererguide-, vejledning og regnskaber

En letlæselig guide til dig, der er kasserer samt en kasserervejledning, der giver grundig vejledning og svar på en række spørgsmål om medlemskab, regnskab, medlemslister, deadlines o.l. Kasserervejledningen bør læses af både kasserere og lokale formænd. Se et eksempel på et regnskab, og brug den tomme skabelon. Find hjælpen til regnskabet i kasserervejledningen.

Børneattester

Medlemsliste skabelon

Medlemslisten skal udfyldes med alle foreningens medlemmer og indsendes hvert år senest d. 15. november.

Søg tilskud hos kommunen

Det er folkeoplysningsloven, der udstikker rammerne for tilskuddet til LMBU, både lokalt og på landsplan. Derfor er det relevant for en LMBU-forening at kende en smule til folkeoplysningsloven.

Forebyggelse og håndtering af seksuelle krænkelser

Der forekommer et betydeligt antal sager om seksuelle overgreb i Danmark – ligesom det er en smertelig kendsgerning, at der også i LM og i andre kristne organisationer har været sager om seksuelle overgreb. Det nødvendiggør en stillingtagen til en række spørgsmål - relevant for alle dele af LM's arbejde.

GDPR lokalt – vejledninger og skabeloner

Alle klubber og foreninger i LMBU skal have politikker og dokumenter, der opfylder kravene til behandling og opbevaring af personoplysninger.
I samarbejde med LM har LMBU udarbejdet grundige vejledninger og skabeloner, som sikrer at kravene bliver opfyldt. Foreninger i LMU skal udarbejde sine egne GDPR-dokumenter.

Vejledningerne og skabelonerne ligger på LMs hjemmeside: https://dlm.dk/om-os/download/skabeloner

Ressourcer
Kontakt
  • Landsleder
  • Ivan Jakobsen
  • Foreningens adresse
  • Industrivænget 40,
  • 3400 Hillerød
  • 48207660
  • lmbu@lmbu.dk
Følg os