Foto af Unsplash

»Online kristen«

Af Morten Rugager Kristensen

Frimenighedspræst i Skjern Bykirke, er 36 og bor i Skjern med sin familie.

Interesserer sig for litteratur og triatlon.

Det er blevet nemt at være online kristen, men er der også noget, man skal være påpasselig overfor? Se hvad Morten Rugager Kristensen har at sige til det.

Det er søndag formiddag. Jeg overvejer, om jeg skal tage hen i den lokale kirke. Men jeg føler mig lidt træt og beslutter mig for at ”nøjes” med en gudstjeneste online. Det er lidt nemmere, og jeg skal ikke forholde mig til en masse mennesker. Der er heller ikke nogen, der spørger mig om at hjælpe til. Jeg kan ligesom være med uden at involvere mig. For mange af os er det blevet normalt at se gudstjeneste online under corona.

Det er blev nemt at være online kristen, som shopper lidt rundt og finder inspiration fra andre menigheder og kirker. Ikke bare i Danmark, men også i udlandet. Hvor mange tidligere læste en bog, hører mange i dag en podcast eller lovsangsmusik på nettet – hvilket er blevet en vigtig kilde til opbyggelse i troslivet.

Fordelene

Det er der ikke noget galt i. For hvor er det godt, at Guds ord kommer bredt ud, inspirerer manges trosliv og giver styrke til at være Jesu disciple, der hvor de er.

 1. Mennesker som ellers ikke turde sætte benene i en kirke, kan gratis og anonymt, stifte bekendtskab med en menighed og det kristne budskab.
 2. Syge kan deltage i menighedens gudstjeneste på afstand, uden at udsætte sig selv eller andre for risiko.
 3. Kristne rundt i verden, der bor langt væk fra en kirke, kan finde opmuntring til deres trosliv.

Ulemperne

Men – jeg ser også flere udfordringer ved kirkens voksende tilstedeværelse online.

 1. Kirken risikerer at blive en service for mig, frem for et fællesskab hvor vi tjener hinanden.
 2. Der er noget uforpligtende ved online-forkyndelse. Det er kirkens natur at være et fællesskab, hvor vi hilser på hinanden og involverer os i hinandens liv.
 3. Kirken risikerer at blive et tv-show med præst og lovsangsleder i centrum, frem for at være et fællesskab, der peger på Jesus.

Svigt ikke din egen forsamling eller Guds ord

Så hvad kan man gøre? Vi har her at gøre med menneskelige vaner. Både gode og dårlige. Det kender Bibelen noget til. ”Lad os ikke svigte vor egen forsamling” (Hebr 10,25) opmuntres vi bl.a. til af Hebræerbrevets forfatter. Vi skal huske på den gode vane ved at gå i kirke som en hjælp for os selv. Det gælder, selvom det er nemt at blive hjemme søndag formiddag.

"Prøv alt" - dvs. tryktest alt på Guds ord.

Et andet sted opmuntrer Paulus os til at lytte med omtanke: ”Prøv alt, hold fast ved det gode” (1 Thess 5,21). Vær kritisk og prøv, dvs. tryktest, alt på Guds ord. Altså test om den forkyndelse du hører, stemmer overens med det, du læser i Bibelen. Når du lytter til lovsang, så spørg: Handler sangen rent faktisk om Jesus?

Udenlandsk forkyndelse

Der er stor forskel på forkyndelsen både internt i folkekirken, men også mellem trosretninger. Det er vi ikke så bevidste om. Mange kirker i USA betegner sig som ”non-denominational” – dvs. uden trosretning, men den holder ikke helt. Man har altid et teologisk udgangspunkt, ellers kan man ikke tale om Gud. Det ender ofte med, at man underbetoner visse sider af troen, eller kun taler om det, vi kan være fælles om. Hvilket gør det svært at vurdere, det man hører.

Personligt øver jeg mig i at opsøge luthersk forkyndelse (som vi er præget af her i Danmark), fordi det giver en god modvægt til meget af den teologi, som man ellers kan høre på nettet. Det er ikke altid så nemt at finde. Men det er ofte værd at lede efter!

Kort til sidst

Det er godt, at kirken kan opleves online, men vi må ikke fristes til at koble os fra det kristne fællesskab. Det er godt med sunde vaner. Også online-vaner. Brug gerne en ledig tid i toget eller bussen til at høre en god prædiken, men læs også i din bibel ved siden af. Lyt så til lidt af hvert, men husk din egen kirkelige tradition.

Idéer til inspiration

denevangeliskelaere.org

Læs andre artikler om:

ansvar bibellæsning Fristelser kirke

Kunne du lide denne artikel?

Ressourcer
Kontakt
 • Landsleder
 • Ivan Jakobsen
 • Foreningens adresse
 • Industrivænget 40,
 • 3400 Hillerød
 • 48207660
 • lmbu@lmbu.dk
Følg os