Verdens kirker

Der findes mange kirker rundt omkring i verden, og mange kirkeretninger. Hvordan får man lige overblikket over det? Samtidig er det blevet moderne at lave kirke uden tilknytning til andre kirker. "Nondenominational". Hvorfor er "legemet" blevet splittet ad? Og hvor meget burde vi samarbejde med hinanden?

Er der nogle der kalder sig kirke, som vi mener ikke er det? Hvornår er man egentlig kristen? 

Hvad siger de i andre dele af kirkelandskabet? Hvorfor er det fedt at være katolik eller i en kirke der er uafhængig af de klassiske kirkeretninger? Og hvilken udfordring har de til lutheranere?


»Hvorfor blev kirken splittet?«

Selv om vi kristne har stor kærlighed til hinanden, er der mange forskellige kirker. De falder inden for tre hovedgrene. I Danmark har reformationen sat sit tydelige præg, men der findes også flere katolske og ortodokse menigheder. For 1000 år siden var de den oprindelige kirke, men delte sig. Vi ser på hvad der skete, og hvordan de to gamle adskiller sig fra ”den unge” reformerte kirke.

Læs mere

»Splittelse eller samarbejde«

Hvornår skal vi markere vores forskelle til andre kristne kirker? Hvornår skal vi bygge bro? Det spørgsmål har til alle tider været brandaktuelt, og der har endda været tider i kirkens historie, hvor man har forfulgt hinanden – trods en fælles tro på Jesus Kristus. Vi kan bede sammen i en fælles tro på den treenige Gud og opmuntre hinanden til fælles mission i verden. Vi adskiller os pga. forskellige syn på teologi. Hvordan forskellene ser ud, vil jeg ikke belyse her, men blot se på, hvordan vi forholder os til samarbejdet.

Læs mere

»Hvornår er en kirke kristen?«

Mange kirker og bevægelser rundt omkring i verden kalder sig kristne. Men kan det virkelig passe, at det er den samme Gud, de alle sammen tror på? Er de alle sammen i virkeligheden kristne? Hvornår er man egentlig kristen? Man kan godt forsøge sig med at lave lister over hvilke kirker, der ”godkendt”, men kirker kan ændre sig. Derfor er det langt mere brugbart at få nogle pejlemærker at forholde sig til.

Læs mere

»Hvad gør dig glad ved din kirke?«

Som afrunding af temaet om verdens kirker, har vi spurgt en repræsentant fra den katolske kirke, og en repræsentant fra en kirke, der er uafhængig af de klassiske kirkeretninger: Hvad gør dig glad ved din kirke? Hvilken udfordring har I til lutheranere?

Læs mere