Treenigheden

Hvad kan vi egentlig sige om, hvem Gud er? Hvordan kan vi beskrive hans væsen?

Vi ved at han er fællesskab. At de er tre. Måske gør vi det nogle gange til en mere skør tanke, end det er, og dropper at beskæftige os med det. 

Så går vi glip af et dybere kendskab til Gud. Hvis vi vil forstå ham, må vi forholde os til, at han er tre. Og det er smukt! At Treenigheden er fællesskab, afslører at skabelsen ikke skyldtes ensomhed. Du er skabt, fordi kærligheden i fællesskabet flød over. De vil mere fællesskab. Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd vil fællesskab med dig. Det er kerne af, hvem de er.


»Treenigheden i Bibelen«

Hvis man prøver at finde ordet Treenighed i sin Bibel, må man lede forgæves. Alligevel er det et centralt ord i den kristne tro. Ordet selv blev dannet tilbage i oldkirken i et forsøg på at beskrive det, som Bibelen fortæller os om Gud. Sagen er nemlig til stede, selvom ordet ikke er det. Gud er tre og én på samme tid.

Læs mere

»Forskellighed i Treenigheden«

De tre personer i Treenigheden arbejder frem mod det samme, men på forskellige måder. Derfor kunne Jesus lade sig begrænse, mens han gik på jorden. Men når de gør forskellige ting, er det så også forskelligt, hvad vi kan bede dem om? Som kristne tror vi på én Gud. Vi kan ikke se vores himmelske far. Han er usynlig. Men han sendte sin søn Jesus Kristus til verden.

Læs mere

»Gud i fællesskab - med sig og mig«

Tre stole blev sat frem for at illustrere Treenigheden. Så blev en fjerde stol sat ind! Det lignede næsten et oplæg til noget blasfemisk! Hvem kunne dog sidde med i det selskab? Bare to ord satte mig i gang med at læse teologi! ”I Kristus”! Jeg synes det var vildt at være ”skjult i Kristus”. Troens gerninger kan ses, men selve troens liv er skjult, og kan kun ses og vurderes af Gud. Det liv vurderer Gud til gengæld som fuldkomment, fordi det er Kristus, som lever i mig.

Læs mere

»"Den smukke Gud"«

Engang spurgte en af mine gymnasiekammerater mig, hvad det vil sige, at jeg tror på en treening Gud? Er det overhovedet vigtigt? Jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle svare. Bogen ”Den smukke Gud, har givet mig vished om, ord for, og glæde over, at netop dette ér helt vildt vigtigt.

Læs mere