»Left Behind – bedrag eller bibelsk?«

Hør artiklen her

Jørgen Hedager Nielsen er tidligere forlagsredaktør og journalist. Han er nu pensionist og forkynder. Han er forfatter til blandt andet "Han gør alting nyt - om de sidste tider, Jesu genkomst og den nye jord" og "Vi tror - den evangelisk-lutherske tro".

Romanserien Left Behind og filmatiseringerne af den er kendt af mange. Det er fint, for man får fokus på de sidste tider. Men det er vigtigt at se og læse med kritiske øjne, for bortrykkelsen foregår helt anderledes i Bibelen end i Left Behind.

I 2014 blev første del af Left Behind-trilogien genindspillet i en stor Hollywood-produktion med Nicolas Cage i hovedrollen. Både den første Left Behind-film fra år 2000 og denne genindspilning bygger på en romanserie af samme navn.

Forfatterne Tim LaHaye og Jerry B. Jenkins går ud fra, at bortrykkelsen af den kristne menighed sker som optakt til en trængselstid. Filmene handler om bortrykkelsen og situationen derefter set fra de efterladtes perspektiv.

Højtflyvende drama

Handlingen sparkes i gang i et rutefly i luften. Da en del af passagererne pludselig er væk, opstår der panik i flyet, men den fremragende kaptajn klarer at lande. Hjemme opdager han, at hans kone og søn også er forsvundet.

Det er fint, at der sættes fokus på spørgsmålet: Er jeg rede til at møde Jesus, når han kommer igen?

I de to første film kan filmenes bibelkyndige dag for dag ud fra Bibelens profetier tyde begivenhederne og sætte dem ind i en ramme, så de ved, hvad det næste bliver. Og sandelig om ikke det kommer til at gå præcis, som de har forudsagt ud fra mere eller mindre løsrevne bibelvers.

Modsætning mellem Bibelen og filmen

Det er fint, at der sættes fokus på spørgsmålet: Er jeg rede til at møde Jesus, når han kommer igen? Filmene skildrer også glimtvis den forfulgte kirkes vilkår, og de udfordringer en kristen kan møde i dag.

Forslag til læsning:

"Han gør alting nyt – om de sidste tider, Jesu genkomst og den nye jord" (Lohse, 2016) af Jørgen Hedager Nielsen

Left Behind går imidlertid ud fra, at bortrykkelsen kommer, før Antikrist træder frem, før den sidste store forfølgelse og før tegnene i sol, måne og stjerner. Men det står i klar modsætning til, hvordan rækkefølgen er beskrevet i Matt 24,1-31, hvor det kommer efter. Læs Matt 24,31, og forestil dig, at Jesus slutter verset med at sige: "Og for øvrigt vil denne bortrykkelse af menigheden ske, før meget af alt det andet i denne profeti begynder." Nej vel? Det hænger ikke rigtig sammen.

Jesu genkomst er noget stort og godt for os kristne. Vi skal glæde os til, at han kommer!

Matt 24,31: Og han skal sende sine engle ud med høj basunklang, og de skal samle hans udvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene ende af himlen til den anden.

Som jeg opfatter Bibelens tale om de sidste tider, sker bortrykkelsen sammen med Jesu synlige genkomst (1 Thess 4,13-18). Der er ingen usynlig genkomst, der er kun én genkomst, og genkomsten er den definitive afslutningen på verdenshistorien, som vi kender den med synd, død og Djævel.

Glæd dig!

I mine unge år var Jesu genkomst ofte knyttet sammen med spørgsmålet: "Er du rede?" Det kom til at stå som noget truende. Siden lærte jeg, at Jesu genkomst er noget stort og godt for os kristne. Vi skal glæde os til, at han kommer og dermed til bortrykkelsen, for da begynder det evige liv på Guds genoprettede jord (Åb 21).

Rammer forkert

Jeg er ikke vild med bibeludlægningen i Left Behind. Der er gode pointer, men hovedlinjerne rammer forkert. Dette er ikke en advarsel mod Left Behind, men er opfordring til at være kritisk.

1 Thess 4,16-17: For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder og Guds basun gjalder, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først. Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften, og så skal vi altid være sammen med Herren.


Kunne du lide denne artikel?