»Hvad kan jeg bruge nadveren til?«

Hør artiklen her

Af Nikolaj Karkov, Ungdomskonsulent for LMU i Østdanmark

Kender du det at opdage et redskab, som gør dig i stand til noget, der før virkede umuligt? Måske stavekontrol? Ørepropper? Flasken, så du kan få vand med på din ørkenvandring? Nadveren er et redskab. Den holder sandheder fast hos mig, som ellers glider fra mig hele tiden. Sandheder om Gud, mig selv og mine medmennesker. Vi går glip af en enormt stor hjælp til at leve som kristne, når vi overser nadverens gaver.

Den tætteste relation

Da Jesus indstiftede nadveren, sagde han: "Dette bæger er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer, til syndernes forladelse." Pagterne bruger Gud til at fortælle, hvad han vil. At han fortsat vil fællesskab, selv om så meget i os ikke vil ham. Han har hele tiden villet fællesskab. Det er derfor han skaber og giver liv. Du er skabt til at gøre det samme, til at sprede liv omkring dig. Når vi oplever noget i os der ikke vil Gud, mærker synden, er det svært at stole på, at Gud fortsat vil fællesskab. Derfor knytter Gud løfterne om fortsat fællesskab op på en pagt. Den tætteste relation man kan indgå. Pagten er løfter fra ham til dig, med konkrete handlinger der igen og igen skal understrege viljen bag løftet. Gud viser med pagterne: Jeg vil frelse. Jeg vil være nær.

Den nye pagt ved mit blod. Udgydes for jer, til syndernes forladelse.

Hans blod i dine årer

Nadveren (Matt 26,26-29) sikrer, at Jesu blod løber i dine årer. Lever du i dåbens og nadverens virkelighed, tror du på løfterne, Jesus giver dig igennem dem, så er der ikke noget at være i tvivl om. Du er Guds barn, du har hans søns blod løbende i dine årer. Det betyder, at du vokser sammen med ham. At fællesskabet er sikret. Nadveren er den gentagne handling i den pagt, Gud indgik med dig i dåben. Løfterne er tilgivelse og nært fællesskab.

Blodtilførslen i nadveren betyder også, at du igen kan være livgiver. Hvornår er du livgiver? Når du stræber efter at skabe sunde ting omkring dig, uden at dit ego står i vejen. Når du udfylder din rolle i fællesskabet, bidrager med det du er god til, til glæde for de andre. Når den selvopofrende kærlighed får plads.

Nadveren er redskabet til igen og igen at flytte fokus hen på det gode og livgivende. Den her verden skriger efter livgivere! Sandt liv. Sandt fællesskab. Dødens overmand, LIVGIVEREN, Jesus, har lovet at han ér i nadveren, så opsøg ham der og led mennesker hen til ham.

Du har hans søns blod løbende i dine årer.

Anvendelse

Hvordan bruger jeg søndagens redskab på en grå onsdag? Mind dig selv om, at du har Jesu blod løbende i dine årer. Brug det til at korrigere dit selvbillede efter bibelens sandhed:

  • Jeg er vokset sammen med Jesus = jeg er Guds elskede.
  • Jeg har brug for nåde, igen og igen, hele tiden.
  • Jeg er en del af fællesskabet, vokset sammen med 2000 års menighed.
  • Jeg må også dele ud, give af mig selv og sprede liv.

Jeg bliver ved med at fordreje mit billede af Gud, mig selv og andre. Nadveren er redskabet, der korrigerer. Et livsvigtigt redskab, der giver mig nåde og nærvær med på ørkenvandringen. Brug nadveren.

 

Find et CROC bibelstudie-oplæg til artiklen her.

 

 

 

 

Pagter

Bibelen er bygget op om pagter (testamenter). 

I Det Gamle Testamente indgår Gud pagter med Noa, Abraham og Moses.

I Jer 31,31-34, profeteres om en ny pagt, der skal skrives på hjertet. 

I Hebr 9,15 kan vi læse, at Kristus er formidler af den nye pagt.

Dåben som pagt: I 1. Pet 3,21 kan vi læse, at dåben er en god samvittighedspagt med Gud. I Kol 2,11-15 kan vi læse, at dåben er den nye pagts tegn, som omskærelsen var den gamles.


Kunne du lide denne artikel?