»Hvad gør jeg, når..?«

Mads Koefoed-Hessellund er lærer på Agerskov Kristne Friskole. Han er gift med Pernille og har to børn. De bor i Løgumkloster.

Vi har brug for visdom - fra Gud

Der er emner, det er rigtig nemt at have en mening om i en artikel, men straks er mere vanskelige i den virkelige verden - med virkelige ansigter og menneskehistorier. Sådan et emne handler den her artikel om.
Hvordan takler vi det, når de andre ikke altid gør det, som er det rigtige? Hvad skal vi sige til dem? Kan vi sige noget? Og hvordan.. Eksemplerne er mange: Hvad gør vi, når vores kristne venner tager i byen lørdag aften og kommer "halvsnalrede" hjem? Hvad skal vi sige til de gutter, der tager på striben og kører gaderace i Danmarks større byer? Hvordan skal vi tackle den hovmodige, den stolte og hende der er blevet bitter?

En hånd der vejleder kærligt men bestemt

Jeg vil gerne dele to ting med jer. Den første er et billede: Et billede med to hænder. I den ene hånd har vi bibelen, hvor vi møder Guds vejledninger til, hvordan vi skal leve vores liv. Den hånd er lukket. Det betyder, at vi ikke vil gå på kompromis med det bibelen siger. Vi vil vejlede i overensstemmelse med Guds ord. Den anden hånd er åben. I den ligger alle de forskellige måder, de bibelske vejledninger kan udføres. Hånden er åben, fordi de ting er til diskussion. De kan ændres med tiden og skal tilpasses den tid vi lever i.

Billedet er godt at have i baghovedet, når vi bliver udfordrede af spørgsmålene. Det hjælper mig til at blive "midt på vejen", det hjælper mig til at tænke efter, når jeg møder ting, som jeg ikke helt ved, hvordan jeg skal takle. Der er altid noget, der er til diskussion, og så er der noget, der overhovedet ikke kan diskuteres - som bare står fast.

Gal 5,13-14: Brødre, I blev kaldet til frihed. Brug blot ikke friheden som et påskud for kødet, men tjen hinanden i kærlighed. For hele loven er opfyldt i det ene ord: »Du skal elske din næste som dig selv.«

Bed om visdom

Og så er der visdom. Du har brug for visdom. Men visdom kan man ikke tilegne sig på en lørdag formiddag. Det tager et helt liv. Visdom får man, når man bruger den viden, man har tilegnet sig, og lever det ud konkret i sin hverdag. Derudover er visdom i en bibelsk forståelse, noget vi får fra Herren. Paulus beder for menigheden i Efesos om, at de må få visdoms og åbenbarings ånd (Efeserbrevet kap. 1). Visdom er altså erfaring fra et levet liv, og det er noget vi modtager fra Herren. Visdom er Helligåndens frugt i et menneskes liv.

Galaterbrevet kap. 5, 13-6,3 lærer os noget om Helligåndens frugter. Jeg vil gerne opmuntre dig til at læse hele teksten i sin sammenhæng, men læg særligt mærke til kapitel 5, 13-14 og kapitel 6, 1. De her vers lærer os, at når vi skal hjælpe Patrick, som til daglig går i 2. g, og som ofte går i byen og kommer fuld hjem, så er det ikke nok at invitere en prædikant til at sige noget om druk og byliv. Det er en del af hjælpen, men jeg tror, der skal noget mere til.

Helt konkret kan du hjælpe Patrick

Vi skal som brødre og søstre med kærlighed spørge Patrick, hvad han laver i weekenden, og vi skal med venlighed og godhed spørge ham, hvordan han forholder sig til alkohol. Vi skal være tålmodige med Patrick, og ikke forvente at han fra den ene dag til den anden omvender sig. Vi skal trofast blive ved med at elske ham og omslutte ham i vores forbøn. Vi skal med mildhed og selvbeherskelse igen og igen turde tale med ham om det.

En historie om stor visdom

Jens Ole Christensen har skrevet en bog der hedder: "Når tro og liv brager sammen". Det er en meget anbefalelsesværdig bog. Jeg har tilladt mig at låne et eksempel fra den: Eksemplet handler om en mand, der begynder at komme i missionshuset i forbindelse med en møderække. Han kommer med i en bibelkreds og er rigtig glad for fællesskabet. Efter noget tid kommer han til tro på Jesus. Hvad alle de andre ikke ved er, at han homoseksuel, og nogle gange om året lever han sin seksualitet ud. På et tidspunkt bliver det på dramatisk vis opdaget, og det giver en del tumult i menigheden. Det betyder samtidig, at han ryger ind i en personlig krise. Men efter noget tid dukker han en aften op til bibelstudie hos de mennesker, han holder så meget af og har delt meget med. Én af kvinderne læser op fra bibelen, hvad Paulus siger om mænd, der ligger med mænd: At det er en vederstyggelighed for Gud, og de skal ikke arve Guds rige. Da hun har læst teksten op, går hun over og giver ham en knuser.

Venner - det er visdom. Her møder vi en kvinde, som formår at navigere i en kulturel udfordring, men hun gør det med visdom. Hun har bibelen i en lukket hånd, og vil ikke gå på kompromis med Guds ord, men hun gør det vist og med tanke på mandens evige ve og vel.

Vi skal gøre det samme.

Gal 6,1: Brødre, hvis et menneske gribes i en overtrædelse, skal I, som har Ånden, hjælpe ham til rette med mildhed; og se til, at du ikke selv bliver fristet!


Kunne du lide denne artikel?