»Israels plads i frelseshistorien«

Hør artiklen her

Af Hakon Christensen, præst i Hillerød Frimenighed.

Er glad for Bornholm og Barcelona.

Frelseshistorien er historien om Guds plan for genoprettelsen af det tabte paradis. Det er ikke et eventyr. Det er en virkelig begivenhed, som Gud gennemfører med virkelige mennesker i den virkelige verden. En flybillet og en bus – så kan vi være der, hvor frelseshistoriens drama udspilles.

Man skal ikke beskæftige sig særligt meget med Bibelen for at bemærke, at Israel og det jødiske folk er vævet tæt ind i frelseshistorien.

Abraham

Israels historie begynder med Abraham. Hans familie dyrkede afguder, men en dag greb Gud ind og gav sig til kende for Abraham. Det blev begyndelsen på både frelseshistorien og på Israels folks eksistens. I Første Mosebog 12,1-3 kan vi læse om den skelsættende begyndelse.

Gud giver Abraham tre løfter:

  1. Han vil gøre Abraham til stamfar for et stort folk.
  2. Han vil give Abraham et bestemt landområde.
  3. Alle jordens folkeslag og etniske grupper skal velsignes igennem Abraham og det folk, som Gud vil gøre ham til.

Det tredje løfte er det største og vigtigste løfte, vi har i Bibelen.

Israel som redskab

Udvælgelsen af folket og landet var ikke et mål i sig selv. Israel skulle alene være et redskab for Guds velsignelse til alle jordens slægter. Gud bruger Israel som redskab til fire ting:

1. Til at give menneskeheden Bibelen
På Det Gamle Testamentes tid udvalgte han en række personer i Israels folk til at være profeter. Gud talte til profeterne på mange forskellige måder, og de gav hans ord videre til Israels folk, hvorefter det hele til sidst blev samlet i Det Gamle Testamente (Heb 1,1).
Efter at Jesus var kommet, udvalgte Gud igen en række personer i Israels folk, denne gang til at være apostle. Apostlene og deres elever nedskrev evangeliet om Jesus i de skrifter, der senere blev samlet til Det Nye Testamente (2.Pet 3,1-2) .

2. Til at åbenbare, hvem han er
Gud bruger Israels historie til at åbenbare, det vil sige afsløre, hvem han selv er. Et af de talrige eksempler, som Bibelen giver på det, er udvandringen fra Egypten. Gang på gang understreger Anden Mosebog, at alle de undere, Gud gjorde i forbindelse med israelitternes udvandring fra Egypten, skete for at åbenbare Guds eksistens og magt (2.Mos 7,5). Sådan bruger Gud stadig Israel (Rom 11,1).

3. Som ramme for Jesu første komme
Da Gud blev menneske, fik han så at sige israelsk pas. Stort set hele sit liv levede han i det landområde, Gud lovede Abraham og hans efterkommere. Han er frelseshistoriens kerne og stjerne.

4. Som ramme for Jesu andet komme
Gud vil også bruge Israel som et redskab i virkeliggørelsen af frelseshistoriens sidste kapitler. Ved første komme blev synden sonet og Guds vrede stillet. Ved Jesu andet komme, vil Gud fjerne alt ondt i verden. Israel er et redskab i Guds hånd hele vejen (Matt 23,37-39).

  • Derfor er det super spændende, at staten Israel blev genoprettet i 1948 efter at have været stort set ikke eksisterende i 2500 år. Det er et skarpt hjørne i frelseshistorien.
  • Derfor at det super spændende at Gud i vores tid opfylder de profetiske løfter om jødernes hjemkomst til det land, han lovede Abraham.
  • Derfor er det super spændende at der i disse år er en betydelig vækst i antallet af jøder som tror på Jesus, som deres Messias.

Alt sammen er forudsagt af profeterne og apostlene. Meget tyder på at frelseshistoriens sidste kapitler er ved at blive skrevet. Jesus kommer snart igen.

Læs andre artikler om:

Israel Frelse Abraham Løfter Redskab Messias

Kunne du lide denne artikel?