»Hvilken menighed skal jeg vælge?«

Hør artiklen her

Henrik Hadberg er forsamlingsleder i NLM Kristiansand. Tidligere ungdomssekretær i LMU, teamkoordinator, forkynder og afdelingsmissionær i LM. Ingeniør-uddannet og AGF tilhænger! Gift med Inge – 4 døtre mellem 16-23 år.

Hvor skal du komme? I LMU? I LM frimenigheden? I IMU eller IM valgmenigheden? I OASE valgmenigheden? I folkekirken? Hvad med en tur i pinsekirken eller det nye Vineyard fællesskab?

Skal du bare komme, hvor alle dine venner kommer? Eller hos dem med den bedste struktur, fedeste lovsangsband eller sejeste præst?

Hvor skal du komme?

Du skal vælge en menighed hvor Kristus bliver forkyndt klart og tydeligt.

Kirke er ikke altid Guds rige

Udgangspunktet er, at du vil bygge Guds rige og ikke LMs/LMUs rige – jf. Apg. 3.4-7. Men dernæst skal du overveje, at ikke alt hvad der kaldes kirke er kirke.  Der er forkyndere, præster og ”kirke”ledere Gud beder os holde os fra (Rom 16.17) og andre vi ikke skal invitere hjem (2.Joh 9-11).

Og det kan altså også være tilfældet for nogle af de omtalte fællesskaber i artiklens begyndelse.

Læs menighedens trosgrundlag

Det vil altid være fint, at undersøge trosgrundlaget. Hvad bekender man sig til? Bibelen, den spostolske trosbekendelse, bestemt lærer fx. en luthersk forståelse. Ofte skal man omkring ”landsorganisationen” for at bestemme det. Et problem er dog, at den lokale kirke ofte kan være meget langt fra trosgrundlaget – jf. situationen i folkekirken.  Og selvom det kan lyde meget fromt blot at bekende sig til bibelen, vil disse forsamlinger alligevel være præget af bestemte forståelser af troen.

Se efter menighedens kerneværdier

Mange forsamlinger vil have formuleret forskellige udtryk for deres kerneværdier. Det kan være udtryk som ”vi er optaget af”, ”vore værdier er” osv. Derefter kommer en opremsning af ofte gode og menigsfyldte værdier.  Det kan være udtryk som:

  • Dynamisk ledelse
  • Karismatisk udtryk
  • Inkluderende fællesskaber
  • Relevante gudstjenester
  • Inderlig lovsang
  • Levet liv
  • ... – forsæt selv listen.

I LM har vi værdierne: Frit evangelium, troværdig bibel, tydelig mission og nådegaver i funktion.

For min del vil jeg ikke nøjes med værdier der alene går på ledelse, lovsang og liv. Jeg vil ikke nøjes med de tre L’er!

Se efter kerneværdiernes indhold

Selv om man bruger de samme ord som overskrifter for en værdi, er ikke sikkert man er enig i indholdet.  De fleste kirker vil have ”evangeliet” som en værdi. Også selv om de ikke har skrevet det. Men der er enorm forskel på, om evangeliet er beslutningsteologi (du må beslutte dig for Jesus), eller om det er udvælgelsesteologi (Gud har i Kristus udvalgt dig).

Så det er ikke nok med gode overskrifter. Indholdet må også være godt.

Praksis må stemme overens med værdierne

Dernæst må der være overensstemmelse med værdier og praksis. Hvis fx. langt hovedparten af forkyndelse handler om, hvad menigheden eller du skal gøre og hvordan livet skal leves (dette vil ofte virke meget livsnært), og lovsangen handler om hvad jeg vil, jeg vil, jeg vil... – hvor blev evangeliet så af?

LMU plus kirke

For mange bliver virkelighed, at man vælger to menighedsfællesskaber – LMU plus kirke.

"Kirker" og mulige betydninger for engagementet i LMU:

LM Frimenighed eller LM kreds
Stor overensstemmelse mellem virkeligheden i LMU og i kirken

Folkekirke uden menighedsarbejde
Du kommer i kirken, men lægger din energi i LMU

Folkekirke med menighedsarbejde
Energien kan lægges begge steder, men du er fri til at gøre som du har lyst til. Der kan være et vist tryk for at blive en del af kirkens arbejde.

IM valgmenighed
Rimelig teologisk sammenhæng. Men der er et tydeligt tryk, for at du skal give af din tid og dine penge til valgmenigheden.

OASE menighed
OASE vil hævde at de har samme trosgrundlag som LMU, men i praksis vil du møde andre værdier. Klart træk væk fra LMU.

Frikirker
Anden teologi - vil ofte ikke være lutherske. Klart træk væk fra LMU.

Dine venner

Jeg forstår godt betydning af, at være sammen med dine venner.  Det er vigtig med gode venskaber.  Men har I drøftet betydning af værdierne for jeres fælles valg af kirke/LMU? Måske skulle du være forgangsmand/kvinde for en sådan drøftelse.

Med ønsket om Guds velsigelse.

5 Spørgsmål

Er du tilfreds med LMs kerneværdier?

Hvorfor skulle du vælge kun at komme i LMU/LM?

Hvorfor er det vigtig at komme i en menighed hvor Kristus bliver forkyndt?

Hvilke værdier har en eventuel ny menighed?

Hvad gør dit valg af ”kirke” ved dit engagement i LMU – i dag og om to år?

 

 

 

 

 

 

 

 

Rom 16,17: Jeg formaner jer, brødre, til at holde øje med dem, der i modstrid med den lære, I har taget imod, skaber splittelse og fører andre til fald. Hold jer fra dem!

Læs andre artikler om:

Råd Kirke Menighed Kerneværdier

Kunne du lide denne artikel?