»Folkekirken: Muligheder og udfordringer«

Hør artiklen her

Erik Holmgaard, sognepræst, Gl. Haderslev sogn, (tidl. landungdomssekretær i Indre Mission og bibelskolelærer)

50 år, Gift med Lene på 26. år, vi har 3 børn. Bor i Haderslev.
Interesse: Jeg nyder stilhed og ro! Samvær og samtale - både på arbejde og i fritid - nyder jeg nok mest!

Der er virkelig nogle fantastiske muligheder i folkekirken, hvor jeg er præst. Jeg møder mange mennesker der søger kirken, netop fordi det er en FOLKEkirke – der er rig mulighed for mission. Samtidig savner jeg nogle gange fælles forståelse for arbejdets grundlag, lokale visioner og nytænkning. Jeg har forsøgt at liste det op herunder.

Jeg misunder andre kirker…

 • når de har en ledelse, der har en fælles forståelse af kirkens grundlag og mål, og at man er meget fleksibel mht. arbejdsmåder og gudstjenesteformer.
 • når en frimenighed tydeligt siger, at Bibelen er Guds Ord – og grundlaget for alt i kirkens arbejde.
 • når de ikke skal leve med at deres ledelse (biskopper) anbefaler og udarbejder ritual, for vielse af par at samme køn, selvom de samme biskopper godt ved, at det taler Gud gennem Bibelen klart imod!
 • når menigheden i alt forsøger at komme i kontakt med flest mulig, for at de skal høre Guds Ord.
 • når man ikke bare gør ’som man plejer’, men at man også prøver at finde nye måder at gøre ting på, fordi man tror, at det ’plejer’ kirkens mål (som er Guds mål!): at mennesker kommer til at høre sammen med Jesus ved dåb og tro!
 • når man ikke skal have alt omkring bygninger godkendt ved Nationalmuseet (fordi man typisk ikke har gamle kirkebygninger).
 • når ledelse og menighed arbejder sammen og beder sammen for at være den bedst mulige lokale version af Guds Kirke.

Jeg ser muligheder i min kirke…

 • fordi dens erklærede mål er ’at forkynde Jesus Kristus som hele verdens frelser!’
 • fordi dens grundlag er Bibelen og vores trosbekendelser, og det er bare et godt grundlag for at være kirke.
 • fordi jeg oplever mennesker, der søger kirken, fordi de vil være med i menigheden, leve med og arbejde med.
 • fordi jeg oplever mennesker, der søger gudstjenesten og dens undervisning, fordi de vil styrkes og næres i troen og fællesskabet.
 • fordi jeg oplever, at jeg møder en masse mennesker, der søger kirken, fordi det er en FOLKEkirke. Og min opgave er at forkynde ud fra Bibelen og om Jesus, uanset hvad de forventer.
 • fordi jeg får lov til at blive præst for nogle, som aldrig ville have opsøgt mig til samtale og forkyndelse, hvis ikke jeg var folkekirkepræst.
 • fordi jeg i den konstant bliver mindet om, at der findes mange kristne i ’min’ kirke (og andre kirker!), som lever anderledes end jeg gør, og som samtidig er mine kristne søstre og brødre, fordi de tror på Jesus.
 • fordi den alle - dens svagheder til trods - skaber gode rammer for at være kristen menighed og være i mission.

Billede: "En Barnedaab" af Michael Ancher


Kunne du lide denne artikel?