Helligånden

»Bespottelse mod Helligånden«

Måske er det første gang, du hører udsagnet. Måske har du allerede stiftet bekendtskab med det. Det er Jesus, der siger det. Det kan være, at du, lige som mange andre, er overrasket, skræmt eller forundret over, at Jesus har sagt sådan: ”Derfor siger jeg jer: Al synd og bespottelse skal tilgives mennesker, men bespottelsen mod Ånden skal ikke tilgives. Og den, der taler et ord imod Menneskesønnen, får tilgivelse, men den, der taler imod Helligånden, får ikke tilgivelse, hverken i denne verden eller i den kommende”.

Læs mere

»Hvad laver Helligånden?«

Man kan godt tro på, at der findes en gud og bede til gud uden at have Helligånd. Man kan godt have hørt om Jesus og vide en hel del om ham uden at have Helligånd; og man kan godt have hørt en masse om Helligånden og Åndens gaver uden selv at have fået Ånden. Men der er noget, man ikke kan uden Helligånden - og hvis dét er sket og sker med en, så er det Helligånden man oplever.

Læs mere

»Hvem er Helligånden?«

Nogle mennesker har den opfattelse, at Helligånden er en kraft (og kun en kraft). Men Helligånden er en person i den treenige Gud. Bibelen beskriver også, at Helligånden bor i det Jesus-troende menneske. Det understreger hvor tæt forbundne Gud og det gudstroende menneske er. Jesus lover sine disciple, at de skal få kraft, når Helligånden kommer over dem (ApG 1,8), men vi skal ikke forveksle kraften, som er det Helligånden blandt andet virker med, og Helligånden selv.

Læs mere