»Hvorfor oplever vi ikke vækkelse i Danmark?«

Jacob Knudsen er tidligere ungdomskonsulent i LMU og arbejder nu på Gammelbro Camping i Sønderjylland.

”Der kommer ingen vækkelse uden bøn”. Med denne påstand som udgangspunkt, er jeg blevet bedt om at starte min artikel.

Mange kristne taler om vækkelse; hvorfor vi ikke har nogen, og hvad der skal til for at få en? Og midt i deres længsel efter at Guds ånd må komme og sætte lidt fut i festen og give noget kulør på kristenlivet i det danske land, kommer de til at sidde med en naiv forventning om; at bare vi taler nok om det og sætter det nok på dagsordenen, ja bare vi søger fornyelse og inspiration de rigtige steder, så kan vi skabe grobund for vækkelse! En uddybelse af begrebet vækkelse, ville være på sin plads, men spaltepladsen er begrænset, så helt kort to ting: Der skabes syndenød i mødet med den hellige Gud og der skabes frelsesglæde i mødet med den herlige frelser. I Afrika ser vi vækkelse, og der beder de meget. Opskriften på vækkelse må altså være bøn. Nej sådan kan vi ikke konkludere. Der findes ikke en opskrift, som vi kan følge. Det handler om hjertets indstilling til Gud, også når vi beder.

En åndskamp?

Det er sandt, at bøn kan virke vækkelse, for når vi træder ind i bønnens rum, træder vi ind i Guds virkelighed, hvor det umulige bliver muligt. Hvorfor sker der så så lidt i vores arbejde? Kan det tænkes, at Gud holder sin hjælp tilbage fra os for at nedbryde vores tro på os selv?

"I … opnår intet, fordi I ikke beder; eller I beder og får alligevel intet, fordi I beder dårligt" (Jak. 4,2-3). Men hvorfor beder vi ikke? Eller hvorfor beder vi dårligt? Ole Hallesby har måske indirekte givet os svaret: ”Det er kun den hjælpeløse, der kan bede.” Måske kradser vi her i overfladen på det dybeste og mest alvorlige problem, vi har. Er vi hjælpeløse?

Hvad er det vigtigste, vi kan gøre for at opnå åndelig fornyelse og vækkelse? Det er at finde en effektiv strategi og få lidt kulør på mødeformen. Nej! Der er tværtimod nærmere behov for, at al vores tillid til egen præstation bliver nedbrudt, og at vi får øjnene op for, at vi står midt i en åndskamp, hvor vi intet kan gøre selv. Hvorfor? For at vores tro ikke skal afhænge af menneskers visdom, men af Guds kraft. (1.kor.2,5) Kun vores himmelske far formår at give fremgang, kraft og sejr i åndskampen. Vi må bede om at blive sat på plads.

"Kampen står mellem ånd og organisation. Bliver ånden stærkest, sejrer Guds rige. Bliver organisationen stærkest, dør ånden" (Ivar Welle).

Tre konkrete til ”to-do-listen”

  1. Husk hviledagen og hold den hellig

  2. Bed til Gud om at få bønnens ånd

  3. Læs evt. bogen Fra bønnens verden af Ole Hallesby

Minesprængninger

Den Norske professor, Ole Hallesby bruger et billede på Åndens arbejde. Kort fortalt skriver han, at Åndens arbejde ligner minesprængninger. Helligånden skal sprænge synderens hårde hjerte i stykker og nedbryde modstanden mod Gud. En vækkelse, ligner det tidspunktet hvor sprængladningerne affyres. Tiden mellem vækkelserne svarer derimod til tiden, hvor der bores dybe huller i den hårde klippe. At bore disse huller er et hårdt, vanskeligt og tålmodighedskrævende arbejde. At tænde lunten er både let og spændene. Da ser man virkelig “resultater” af sit arbejde.

Der er folk nok, som ønsker at tænde lunter og være vækkelses-prædikanter. Naturligt nok er det også prædikanten, der høster anseelse, skulderklap og tak for hans gode prædiken. Men rundt omkring i landet sidder de sande åndelige kraftcentre. Mennesker, som ikke mange lægger mærke til. Mennesker, som i deres åndelige hjælpeløshed borer huller, placerer åndeligt sprængstof og lægger alt frem for deres Himmelske far. Hvor har vi dog brug for, at nogen går ind i denne opgave med tålmodighed og udholdenhed. Dette arbejde, som ikke kan måles, og som ikke ser ud af noget i menneskers øjne, men som samles i guldskåle i den himmelske stad (Åb. 5,8).

Husk at det ikke er os, der skal vinde sejr. Det er alene ham, som vi følger, lyder, tjener, tror, elsker og tilbeder!

Samtidig vil jeg også gerne pege på, at bibelen ikke lover os vækkelsestider i perioden lige inden Jesus kommer igen. Tværtimod lover bibelen os, at frafaldet skal komme (2.Thess.2,3). "Når Menneskesønnen kommer, mon han så vil finde troen på jorden" (Luk.18,8).

Lyt til dette ord, og bed for jeres frelse.

Læs andre artikler om:

Vækkelse Bøn Åndskamp Hjerte

Kunne du lide denne artikel?