Forskellige artikler

»Dommerbogens Gud«

Igennem Dommerbogen oplever vi, hvordan Gud velsignede Israelitterne med den ene sejr efter den anden over deres fjender. Således oplever vi tit Gud i Det Gamle Testamente: mægtig og handlende. Israelitterne var Guds udvalgte folk, Abrahams slægt, som Gud i Første Mosebog havde forpligtet sig overfor Abraham til at beskytte, så de kunne blive til et folk lige så talrigt som stjernerne på himlen (1 Mos 15,1-6). Men igennem Det Gamle Testamente ser vi også tit en anden side af Gud, den, hvor han helt konkret og ind i folkets liv handler med hård hånd, så deres synder har konsekvenser.

Læs mere

»Et venskab du ikke vil gå glip af«

Jesus betyder ALT for mig! Beklager, hvis det lyder som en kliche, men Jesus betyder virkelig alt for mig. Det gør han, fordi jeg har lagt mit liv – både her på jorden og livet efter døden – i hans hænder. Jeg stoler på, at Jesus har levet det liv, jeg skulle have levet og taget den straf, jeg havde fortjent. Jeg ville gerne kunne fortælle dig, at hvis du også lægger dit liv i Jesu hænder, så stopper al modgang, og livet bliver nemt og sorgløst. Men det ville være løgn.

Læs mere

»Hvordan bliver du en kristen?«

Jesus siger: ”Se, jeg står ved døren og banker på, hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig.” (Fra Bibelen: Johannes’ Åbenbaring 3 vers 20). Måske er det dig, der står i den situation, og rigtig gerne vil lukke Jesus ind i dit liv, men så melder spørgsmålet sig… Hvordan? ”Hvor er døren, og hvor er håndtaget, så jeg kan åbne?”

Læs mere

»Lykkelig anno nu?«

”Er du lykkelig?” De fleste af mine hverdage er knap så filosofiske, men for nylig konfronterede en god ven mig frimodigt med det voluminøse spørgsmål, og det kickstartede nogle tanker hos mig. Kristne såvel som alle andre mennesker påvirkes i større eller mindre grad af mange faktorer: Cyklen der pludselig er væk. Øv! Troens inderlighed når Gud viser sig. Tak! En ven der svigter. Av! Kærlighed fra mennesker. Ah! En vedvarende troskrise. Suk! Vi står alle midt i dem, og graden af lykke kan ofte afhænge af, hvad der aktuelt sker. Sådan gjorde mit svar det også den dag.

Læs mere

»Tro«

Bibelen fortæller om Jesus. Bibelen har faktisk Jesus som sin hovedperson, sit absolutte omdrejningspunkt. Vil du vide, hvem Jesus er, må du læse Bibelen. Bibelen indeholder beskrivelser af Jesus, profetier om Jesus, taler og ord af Jesus, og endeligt apostlenes vidnesbyrd om Jesus. Og de tegner billedet af en højst bemærkelsesværdig person. Det særlige ved Jesus er, at hans budskab i så høj grad handler om hans egen person frem for ideer og teori.

Læs mere

»Gud elsker homoseksuelle«

Mens jeg skriver dette, tager debatten om homoseksuelle vielser i folkekirken endnu et par omdrejninger. Den debat vil jeg ikke skrive så meget om. Men vi som siger ”nej” i den debat – og det gør jeg – står i en særlig fare: Nemlig faren for at komme til at se ned på homoseksuelle mennesker og betragte homoseksuelle synder, som meget mere syndige end alle andre.

Læs mere

»Hvad er synd?«

Jesus definerer synd på følgende måde: ”Synd, at de ikke tror på mig” (Joh 16,9). Synd er altså i sin kerne mistillid til Jesus og dermed mistillid til Gud. Synden kommer til udtryk på mange forskellige måder, men inde bagved findes mistroen til Gud, at han er god, at han vil os det bedste, og at det virkelig er ham, der er Gud og ikke os selv. Nogle former af synden er mere dominerende hos det ene menneske end hos det andet, men nedenunder ligger den samme skade, mistilliden til Gud.

Læs mere

»Hvorfor oplever vi ikke vækkelse i Danmark?«

Mange kristne taler om vækkelse; hvorfor vi ikke har nogen, og hvad der skal til for at få en? Og midt i deres længsel efter at Guds ånd må komme og sætte lidt fut i festen og give noget kulør på kristenlivet i det danske land, kommer de til at sidde med en naiv forventning om; at bare vi taler nok om det og sætter det nok på dagsordenen, ja bare vi søger fornyelse og inspiration de rigtige steder, så kan vi skabe grobund for vækkelse!

Læs mere

»Den alternative verden«

Hvad skal man mene om alternativ behandling? Det kan faktisk være svært at sige noget helt overordnet og generelt om emnet, for det tager så mange forskellige former og udtryk. Der findes alternativ behandling, der er noget bras. Men der er også talrige eksempler på, at det, der engang var alternativt, i dag er blevet til en anerkendt del af den medicinske verden.

Læs mere