Fattigdom

»Rigdom i Herren«

I 2 Kor 6,10 beskriver Paulus de kristne på en helt fantastisk måde: ”… de, der intet har og dog ejer alt”. Denne beskrivelse var en meget bogstavelig virkelighed for mange af de første kristne. Mange af dem var virkelig ludfattige, ikke mindst fordi de på en radikal måde gav alt, hvad de ejede, væk, men også fordi de blev udsat for voldsomme forfølgelser, som fratog dem liv eller helbred. Mange af dem ejede virkelig ingenting, hverken penge eller sikkerhed for deres liv. Alligevel siger Paulus, at de ejer alt. ALT.

Læs mere

»Social og psykisk fattigdom«

Åh nej, her sidder igen en tigger med sin papkop ved toget. Hvad gør jeg? Kigger væk? Giver en femmer eller lufferne fra Netto? Laver koncert på torvet med mit lille band, og beder de hjemløse dele invitationer og mad ud? Og så får de bagefter det økonomiske overskud til vintersenge. Plus værdigheden ved at samarbejde.

Læs mere

»Materiel fattigdom«

Du som læser dette, lever sandsynligvis i en af de mest velstillede egne af verden. Mange unge danskere har råd til både smartphone og fitnessabonnement. Alle har adgang til gratis uddannelse og behøver derfor ikke låne store summer for at blive udlært som tømrer eller lærer. Vi nyder godt af SU og løn i løbet af vores uddannelser, og derfor har vi mulighed for at spare sammen til både skiferie og nytårskrudt. Og det er på mange måder fantastisk, at vi har så gode forhold at leve under.

Læs mere

»Åndelig fattigdom«

Jesus siger i sin berømte bjergprædiken: ”Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres.” (Matt 5,3) Ordet ”salig” betyder velsignet eller lykkelig og er vel nærmest den direkte modsætning til vores forståelse af at være fattig. Det er vel ikke lykkeligt at være fattig?! Men i Guds rige er der vendt op og ned på status og værdier. De fromme farisæere, som kunne prale af stor religiøsitet, er den gruppe, Jesus anklager hårdest. Og samtidig læser vi mange steder, at Jesus var ven med syndere. Jesus siger også, at det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje end for en rig at komme ind i Guds rige (Mark 10,25).

Læs mere