De svære steder i Bibelen

»Frelse ved gerninger?«

Nogle steder i Bibelen ser det ud til, at det er vores gerninger, der frelser os. Mange andre steder understreges det, at det kun er troen på Jesus, der frelser. Vi har bedt Mikkel Vigilius forklare os, hvilken rolle gerningerne spiller i vores trosliv.

Læs mere

»Guds frelsesvilje er universel«

Hvis Bibelen taler om forudbestemmelse til frelse for nogen, så må det vel også betyde, at andre er forudbestemt til fortabelse? Men spørgsmålet er mere kompliceret end som så. Hvad kan man egentlig sige til denne vanskelige sag? Og hvad siger Bibelen faktisk?

Læs mere

»Hvem er de 144.000 i Johannes Åbenbaring?«

Johannes Åbenbaring opleves meget vanskelig at læse for mange. Og det bedste redskab til at forstå hele Johannes Åbenbaring er også det hårdeste og mest slidsomme, men absolut mest givende: Kend Det Gamle Testamente (GT)! Og måske GT kan hjælpe os til at forstå, hvem de 144.000 er.

Læs mere

»Homoseksualitet, heteroseksualitet og den Bibelske baggrund«

Hvorfor blander Bibelen sig i, hvordan en udlevet seksualitet ser ud?

Læs mere