»Barnets tro udvikler sig mod moden tro«

Af Dorte Toudal Viftrup, København

Autoriseret psykolog, ph.d. og seniorforsker ved Forskningsenheden for Almen Praksis ved Syddansk Universitet.

Gift og har to børn.

Primære forskningsområder er: Åndelig omsorg ved livets afslutning, efteruddannelse i eksistentiel kommunikation, børn og åndelig omsorg samt religionspsykologi, relationspsykologi og eksistentiel psykologi. 

Jesus siger, at vi mennesker skal blive som børn for at komme ind i Himmeriget. Paulus siger, at mennesket skal fralægge det barnlige og blive modne i troen. Det lyder som en modsætning i den kristne tro, men er det nu også det?

I denne artikel vil jeg præsentere en religionspsykologisk teori som beskæftiger sig med faser i menneskets trosudvikling, og som måske netop viser sammenhæng mellem barnlig og moden tro.

Psykologisk sund udvikling af troen

Den psykologisk sunde tro udvikler sig i takt med resten af den menneskelige udvikling. Dvs. at menneskets tro og relation til Gud hænger sammen med resten af vores fysiske og psykiske udvikling, og vores relation til verden og de mennesker som står os nærmest. 

Småbørns tro
Det lille barns tro påvirkes meget af de følelser og stemninger som er i hjemmet. Det er mest optaget af, hvordan troen opleves og føles, og det er umiddelbar i sin relation til både mennesker og Gud; barnet føler, sanser og elsker ukompliceret. Troen opleves magisk og fantasifuld.

Skolebarnets tro
Skolebarnet er mere konkret tænkende i forhold til sin tro, og det er optaget af, hvad der er sandt, og hvad der ikke er. Det afspejles også i måden, barnet relaterer til Gud. Skolebarnet forstår troen konkret og bogstaveligt, og det har konkret tillid til Gud og voksne i dets verden. 

Teenagerens tro
Teenageren får brug for at gøre oprør mod ydre autoriteter, fordi han eller hun begynder at opdage to ting:

  1. Livet, verden og troen er mere komplekst end man tidligere oplevede.
  2. Man kan ikke altid have en ubetinget konkret tillid til autoriteter.

Oprøret kan tage mange former, men er kendetegnet ved at være en psykologisk sund længsel efter en tro, som giver en sammenhængende forståelse i livets kompleksitet, og som teenageren kan bygge personlig identitet på.

Teenageren har behov for at troen bliver personlig, og at den hænger sammen med hans eller hendes levede liv i verden. I den proces bliver teenageren mere kritisk overfor den tro og det liv som forældrene repræsenterer, og barndoms-rollemodellerne skiftes ud med nye rollemodeller. Disse nye rollemodeller kopieres og tilsluttes ukritisk.

Ung, kritisk tro
Den unge voksne reflekterer kritisk over troen, sin egen trosudvikling og Gudsbillede, samtidig med at han eller hun forholder sig til de rollemodeller, værdier og det kirkelige miljø som har fyldt gennem livet. I denne proces finder den unge en indre, iboende og personlig tro, der er mindre påvirket af ydre forhold og andre mennesker. Den unge kan fremstå meget kritisk, men denne proces er væsentligt for at troen kan udvikle sig sundt og modent.  

Moden tro
Processen mod den modne tro starter med en ’ny åndelig længsel’, hvor de kritiske refleksioner og tanker begynder at falde til ro. Denne bevægelse vil som oftest ske af sig selv, hvis den unge er blevet anerkendt og har haft positive trosrelationer omkring sig i sin kritiske fase. I den modne tro sker der en ’sammensmeltning’ af alle trosstadierne, og den modne tro indeholder trosaspekter fra alle faserne. Den modne tro er kendetegnet ved, at personen har fået en ny forståelse og accept af livets poler og sandhedens kompleksitet og en balanceret tilgang til troens mystik og undere. Personen er forankret i sin tro, men kan samtidigt reflektere kritisk over den og kan undersøge og udfordre sine trosmæssige og åndelige antagelser.

Relationernes vigtighed

For at et menneske kan udvikle sin tro til modenhed, er det afhængigt af relationen til andre mennesker. Disse skal evne at anerkende og favne barnet eller den unge, hvor det er i sin trosudvikling; vise med ord og handling, at det er elsket og taget alvorligt i sin tro. Samtidigt skal mennesker omkring barnet også turde træde frem med egen tro og troserfaringer, og på en anerkendende måde deltage aktivt i barnets trosudvikling. 

Barnetro og moden tro

Der er ikke en modsætning mellem de to bibelhenvisninger i indledningen. Småbørnenes ukomplicerede måde at elske og relatere på, skolebarnets konkrete ubetingede tillid, teenagerens længsel efter dybde i troen eller den unges længsel efter en indre, iboende tro, er alle væsentlige sider af den modne tro. 

Mark. 10,14-15
1. Kor. 13,11 

 

Hvad er Religionspsykologi? Læs mere
Psykologien som videnskab forholder sig ikke til om religiøs tro er sandhed. Den beskæftiger sig med, hvad tro gør ved mennesker. For eksempel er det bedrevet en del forskning i troens psykologiske funktioner, hvor det f.eks. er fundet, at tro kan give mennesker mening og værdi. At være tilknyttet et kirkeligt fællesskab giver ofte den enkelte en social styrke, når livet bliver svært. På den anden side, ses det også, at nogle kristne fællesskaber kan være så socialt kontrollerende, at de bringer den enkelte mere skade end gavn. Et psykologisk perspektiv på tro er særligt optaget af troens kompleksitet.

Læs andre artikler om:

Psykologi Barnetro Tro Relation Opvækst Identitet

Kunne du lide denne artikel?