Artikler tagget "Skabelsen"

Tilbage til temaartikler
Søg via emne:

»Er evolution Guds måde at skabe på?«

Hvad hvis nu evolution bare var Guds måde at skabe på, så ville der ikke være flere konflikter om livets skabelse, og det ville være slut med at føle sig uvidenskabelig overfor ens venner, der tror på evolution. Tanken er rar. Desværre kan man ikke bare forene de to teorier, uden at det giver store problemer, og det skyldes, at evolution og skabelse bygger på to helt forskellige grundlæggende antagelser: Tilfældighed og plan.

Læs mere

»Er jeg en tilfældighed?«

Forestil dig, at du var et resultat af tilfældige terningkast uden formål eller mening. Det virker en smule trist. Er der ikke mere i livet? Hvad er meningen med babygylp, bænke og børnebørn? Især to spørgsmål synes særligt interessante i denne sammenhæng: Hvor kommer vi fra? Er der en dybere mening med livet?

Læs mere

»Leder: Uenigheder om skabelsen«

En af de sager, Bibelen udtaler sig om, er verdens skabelse. Det er netop dette, vi for tiden har fokus på her på lmu.dk, og det er en sag, som der i størstedelen af Guds kirke på jorden er en udbredt enighed om: Gud har skabt verden. Verden er ikke opstået af sig selv, men er et udtryk for den almægtige Guds kreativitet og skaberkraft. Så langt enigheden. For der går ikke lang tid før uenigheden blandt kristne viser sig.

Læs mere

»Skabelsen og verdens alder«

Bibelen indledes med et kapitel, der beskriver, at Gud skabte verden. Det kapitel rejser en række spørgsmål: Hvordan skal den tekst forstås? Hvad er dens pointer? Sammen med disse pointer om læsning af teksten opstår der en række nye spørgsmål: Hvordan skal teksten relateres til videnskabens tale om, hvordan verden er blevet til? Det er nogle af de spørgsmål vi skal se på i det følgende.

Læs mere

»Bibelen, skabelse og evolution«

Hvad er videnskab? Ifølge den tankegang, som råder på universiteterne i vor tid, er videnskab en forklaring af verden ud fra det, man kan se, måle og efterprøve. Det betyder, at videnskaben ikke kan regne med en åndelig verden og virkelighed. Moderne naturvidenskab kan og må ikke regne med en almægtig Gud, der handler ind i verden. Alt skal forklares inden for rammerne af et lukket univers. Derfor må naturvidenskaben forklare verdens og livets tilblivelse uden Gud.

Læs mere

»Jeg tror på skaberen«

Vi bekender højt og tydeligt i trosbekendelse: ”Vi tror på Gud fader den almægtige, himlens og jordens skaber.” Men hvad betyder det egentlig for os som mennesker? Hvilken forskel gør det for mit syn på mig selv, andre og resten af verden? Gud skabte mennesket som et relationelt væsen. Det er blandt andet det, som ligger i, at mennesket er skabt i Guds billede.

Læs mere

»Hvorfor holder vi fri om søndagen?«

For at finde svaret på dette spørgsmål må vi slå op i bibelen. Dengang Gud skabte jorden, skabte han den på seks dage, og på den syvende dag hvilede han (1 Mos 2,1-3). Man kan sige, at Gud på seks dage skabte hele universet, og på den syvende dag skabte han hvilen. Sådanne gamle mænd med hvidt skæg bliver jo trætte, tænker du måske. Men Gud er hverken en gammel mand med hvidt skæg eller træt.

Læs mere

»Er Jesus med i Det Gamle Testamente?«

Er Det Gamle Testamente så vigtigt? Vi har jo fået Det Nye Testamente nu - og det er jo det, der handler om Jesus, så hvad skal vi bruge Det Gamle til? Jeg har en kæmpe kærlighed til Det Gamle Testamente (herefter GT). Ofte spørger mennesker, om det ikke er dumt? Det er jo Det Nye Testamente (herefter NT), der er det vigtige, påstår de. Jeg mener ikke, de kan stilles op mod hinanden. Både NT og GT er vigtige og lige vigtige. Tilsammen udgør de den kristne Bibel.

Læs mere