Artikler tagget "Katalocisme"

Tilbage til temaartikler
Søg via emne:

»Hvad gør dig glad ved din kirke?«

Som afrunding af temaet om verdens kirker, har vi spurgt en repræsentant fra den katolske kirke, og en repræsentant fra en kirke, der er uafhængig af de klassiske kirkeretninger: Hvad gør dig glad ved din kirke? Hvilken udfordring har I til lutheranere?

Læs mere

»På sporet af LM’s rødder«

Ord som frimenigheder, frikirker og valgmenigheder flyver rundt i luften i dag, men det er ikke noget nyt fænomen. Hele kirkens historie siden Oldkirken er præget af opsplitninger, reformationer og nye kirkeretninger.

Læs mere

»Splittelse eller samarbejde«

Hvornår skal vi markere vores forskelle til andre kristne kirker? Hvornår skal vi bygge bro? Det spørgsmål har til alle tider været brandaktuelt, og der har endda været tider i kirkens historie, hvor man har forfulgt hinanden – trods en fælles tro på Jesus Kristus. Vi kan bede sammen i en fælles tro på den treenige Gud og opmuntre hinanden til fælles mission i verden. Vi adskiller os pga. forskellige syn på teologi. Hvordan forskellene ser ud, vil jeg ikke belyse her, men blot se på, hvordan vi forholder os til samarbejdet.

Læs mere

»Hvorfor blev kirken splittet?«

Selv om vi kristne har stor kærlighed til hinanden, er der mange forskellige kirker. De falder inden for tre hovedgrene. I Danmark har reformationen sat sit tydelige præg, men der findes også flere katolske og ortodokse menigheder. For 1000 år siden var de den oprindelige kirke, men delte sig. Vi ser på hvad der skete, og hvordan de to gamle adskiller sig fra ”den unge” reformerte kirke.

Læs mere