Artikler tagget "Det Gamle Testamente"

Tilbage til temaartikler
Søg via emne:

»Dommerbogens Gud«

Igennem Dommerbogen oplever vi, hvordan Gud velsignede Israelitterne med den ene sejr efter den anden over deres fjender. Således oplever vi tit Gud i Det Gamle Testamente: mægtig og handlende. Israelitterne var Guds udvalgte folk, Abrahams slægt, som Gud i Første Mosebog havde forpligtet sig overfor Abraham til at beskytte, så de kunne blive til et folk lige så talrigt som stjernerne på himlen (1 Mos 15,1-6). Men igennem Det Gamle Testamente ser vi også tit en anden side af Gud, den, hvor han helt konkret og ind i folkets liv handler med hård hånd, så deres synder har konsekvenser.

Læs mere

»Løftet om et land«

Det er ikke større end Jylland. Alligevel har Israel igennem historien været centrum for ekstremt meget opmærksomhed, på godt og ondt. Utallige fredsmæglere og internationale diplomater har revet sig i håret over, at det land bare altid er et brændpunkt. Det har været regeret af både muslimer, jøder og kristne. Men hvorfor er det sådan? Og hvad siger bibelen om dette landområde?

Læs mere

»Bibelen og arkæologien«

Mange gange kan arkæologien ikke bekræfte den bibelske historie. Dertil er dens resultater for skrøbelige. Dog er der mange eksempler på, at arkæologiske fund har bekræftet Bibelen. I Josva kap. 2-6 berettes om byen Jerikos pludselige kollaps, og hvordan israelitterne brændte den fuldstændig ned. Arkæologerne fortæller, at byens meget kraftige bymure med ét faldt sammen, at den derefter brændte totalt, og at den ikke blev bygget op igen.

Læs mere

»Israel – og hvad så?«

Vi er kristne, og vi er danskere. Hvorfor i alverden skal vi så beskæftige os med Israel? Nogle indvender: ”Det, jeg har brug for som kristen, er noget, der er relevant direkte ind i mit eget liv – derfor er jøderne og Israel ikke så interessant for mig. De, der er særlig interesseret i det, skal selvfølgelig have lov til det, men jeg står lidt af på det.” I denne artikel vil jeg gerne fortælle, hvorfor jeg tror, at det er vigtigt for kristne i Danmark i dag at beskæftige sig med Israel. Men først vil jeg give en kort oversigt over de tre principielt forskellige syn på Israel, som findes blandt bibeltro kristne.

Læs mere

»Forstå Bibelens fire genrer«

Jeg læser dagligt i Bibelen. Med årene er det blevet en vane ligesom at børste tænder. Nogle gange mister jeg koncentrationen og tænker på alt muligt andet. Andre gange fornemmer jeg, at den Almægtige står ved siden af mig og taler til mig gennem de gamle ord. De fleste gange er det dog en ret udramatisk begivenhed. Men jeg bliver ved. Forståelsen stiger betydeligt når jeg ved, hvilke af Bibelens genrer jeg er i gang med.

Læs mere

»Bibelens røde tråd«

Hele Bibelen handler om den geniale plan, Gud havde lagt for skaberværket, og som blev udført gennem Jesus. Jesus er det det offerlam Abraham taler om, at Gud vil sende i 1 Mos 22,8. Han er den, som profeten Nathan fortæller kong David om i 2 Sam 7,14-17. Han er den fuldkomne Konge, Ypperstepræst og Profet. Og sådan kan man blive ved.

Læs mere

»Den store fortælling«

Vi læser jo med rette meget i NT, fordi de fire evangelier handler om Jesus liv og offer for os, og fordi de efterfølgende skrifter forklarer os mere om, hvad det helt konkret betyder for os både i forhold til at blive Guds børn og til at leve som hans børn. Men når Jesus selv skulle forklare disse to mænd om det, så bruger han – og der står faktisk alle – skrifterne i GT, fordi de også handler om ham.

Læs mere

»Er Jesus med i Det Gamle Testamente?«

Er Det Gamle Testamente så vigtigt? Vi har jo fået Det Nye Testamente nu - og det er jo det, der handler om Jesus, så hvad skal vi bruge Det Gamle til? Jeg har en kæmpe kærlighed til Det Gamle Testamente (herefter GT). Ofte spørger mennesker, om det ikke er dumt? Det er jo Det Nye Testamente (herefter NT), der er det vigtige, påstår de. Jeg mener ikke, de kan stilles op mod hinanden. Både NT og GT er vigtige og lige vigtige. Tilsammen udgør de den kristne Bibel.

Læs mere

»Fra det ene træ til det andet«

Min egen absolut største oplevelse med Bibelen var, da jeg fandt ud af, at der er faktisk er en rød tråd, der binder Bibelen sammen på tværs af alle de forskellige bøger. Lige pludselig så jeg, at de mange små historier hang sammen i en langt større fortælling, og det gav mig en helt ny iver efter at dykke ned i Bibelens forskellige hjørner.

Læs mere

»De blodige historier«

Er Det Gamle Testamentes gudsbillede anstødeligt? Guds handlemåde i verden tager sig ikke altid retfærdig ud set fra vores vinkel. Min fornemmelse er, at kendskabet til Det Gamle Testamente blandt kristne er nedadgående. Måske især blandt unge. Det gør os sårbare for kritik og tvivl – for giver de blodige historier i GT os ikke et anstødeligt gudsbillede?

Læs mere

»Hvordan forstå hævnsalmerne?«

I Salmernes Bog støder man ofte på bønner om hævn. Må vi også bede med på de bønner og sætte tysklæreren, eller den, som vi har det stramt med, ind i bønnen? Og hvad blev der af kærligheden til mine fjender? Har vi overhovedet nogle fjender?

Læs mere

»Hvordan forstå profeterne?«

De profetiske bøger fylder en hel del i Gammel Testamente. Der er ofte brugt et meget poetisk og billedrigt sprog, som kan være svært at afkode. Hvordan gør man det, og hvad skal vi egentlig bruge de gamle profeter til? Her vil jeg pege på tre ting, som, jeg synes, profeterne kan bruges til.

Læs mere