Idéer til emner

Emner til forkyndelse og andagter

 1. Paulus
 2. Andagtsliv
 3. Bandeord/det vi siger
 4. Påske
 5. Trosbekendelsen
 6. Hvordan forholder jeg mig til alkohol / kærester / porno / sex / venner / forældre – Og hvad har bibelen at sige?
 7. Teenagere i Bibelen (Jesus, David, Josef, Jesu mor Maria, Samuel)
 8. Tilgivelse
 9. Kærlighed
 10. Fremtiden – Hvordan ved jeg, hvad Gud vil med mig?
 11. De 10 bud
 12. Dåb – Hvad er det særlige ved dåben?
 13. Fadervor – Hvad er det egentlig, vi beder om?
 14. Bibelen
 15. De forskellige religioner ift. kristendommen

Svære emner

Nogle emner er sværere at tage op end andre... Her er lidt inspiration til hvordan man kan gribe et svært emne an. 

At Helvede findes. At Gud kan blive vred og være frygtindgydende

 • Ugen inden kan between'erne skrive spørgsmål som de så kan få svar på den kommende aften
 • Det er vigtigt, at der er god tid til debat og spørgsmål
 • Brug en forkynder som er godt hjemme i emnet
 • Evt. se filmen 'Left behind'
 • Det er vigtigt, at der er en modpol sådan en aften - fx noget om Guds kærlighed og nåde

En aften med gode svar på sex, påklædning, kærester, forhold til det andet køn

 • Sådan en aften er det meget vigtigt, at tingene siges som de er
 • Opdel drenge og piger
 • Snakken med drengene bliver ledt af en mand, som har et oplæg, men som også lægger meget op til samtale og spørgsmålsbesvarelse
 • Snakken med pigerne bliver ledt af en kvinde, som har et oplæg, men som også lægger meget op til samtale og spørgsmålsbesvarelse
 • Fælles opsamling - for der kan være nogle ting, hvor det er hensigtsmæssigt at drengene og pigerne hører hinanden
 • Find inspiration her

Kend din Bibel

 • Øv bibelbøgerne fx et par stykker hver gang
 • Lav en tidslinje med markante personer og beretninger i Bibelen
 • Historien bag udvælgelsen af Bibelens bøger - hvorfor kom de med? Og hvorfor kom andre ikke med?
 • Giv dem 5 gode ideer til hvordan man kommer i gang med Bibellæsning
 • Mannakorn - del bibelvers
 • Lav eller find noget konkret materiale som de kan have liggende i deres bibler
 • Quiz med bibelhistorier (fx "bibelrace" find det her)
 • Lav spørgsmål til hinanden i små grupper og de andre svarer på dem
 • Sammenhængen mellem GT og NT - hvordan er Gud i GT og NT den samme
 • Del yndlingsvers med hinanden - forbered between'erne gangen før
 • Giv dem hjemmeopgaver hvor de skal placere beretninger og personer

Gud er faktisk hellig og ikke 'bare' fed

 • Brug de gode beretninger fra GT som tydeligt viser Guds hellighed og hvad det vil sige, at Gud er hellig
 • Tekster: Moses' kaldelse, Pagtens ark
 • Brug to aftner på det

1. aften: En bibeltime om emnet

2. aften: En studie/tema/spørgsmåls-aften

Hvad vil det sige at være kristen?

 • Emnet kan evt. være et forløb over flere aftner
 • Spørg between'erne: Hvordan er man, når man er kristen?
 • Husk at forklare begreberne
 • Vær gerne lidt provokerende, så der kommer god og ærlig snak i gang
 • Sæt jer ind i between'ernes tankegang og fortæl om jeres egne erfaringer - giv praktiske eksempler
 • Man kan bla. også komme ind på sprog
 • Vælg et bredt udgangspunkt og følg så de tangenter som between'erne går ud af
 • Inviter en gæst, som har fået sit liv forandret ved et møde med Jesus
 • Læg op til emnet aftenen før - så er between'erne forberedt